Porec / Istrien

 

Porec - Funtana - Flengi - Gradina - Limski Fjord - Medaki - Baderna - Zbandaj - Porec 

44 km / 378 hm

 

Porec - Dvori - Vizinada - Mirna-Tal - Livade - Oprtalj - Sterna - Buje - Brtonigla - Novigrad - Porec

86 km / 1190 hm 

 

Porec - Baderna - Pazin - Gračišće - Labin - Barban - Petehi - Cere - Zminj - Tinjan - Baderna - Porec

128 km / 1725 hm

 

Porec - Funtana - Flengi - Gradina - Limski Fjord - Rovinjsko Selo - Rovinj - Bale - Kanfanar - Korenici - Dubravci - Barat - Selina - 

Sveti Lovrec - Baderna - Zbandaj - Porec

99 km / 1075 hm

 

Porec - Dvori - Vižinada - Zedetici - Mirna-Tal - Buzet - Sveti Ivan -  Rocko Polie - Paz - Cerovlje - Novaki - Pazinski - Pazin - Bazgalji - Lindarski Katun - Zminj - Kresini - Kanfanar - Limski Fjord - Gradina -  Flengi - Funtana - Porec

145 km / 1770 hm

 

Porec - Novigrad - Umag - Savudrija - Valica - Plovanija - Buje - Triban - Groznjan - Makovci - Sterna - Sveta Lucija - Motovun - Karojba -  Visnjan - Novo Vas - Porec 

97 km / 1360 hm

 

Porec - Funtana - Flengi - Gradina - Limski Fjord - Brajkovici - Bale -  Vodnjan - Fazana - Pula - Medulin - Liznjan - Sisan - Valtura - Loborika - Marcana - Vodnjan - Zminj - Gustini - Tinjan - Baderna - Zbandaj - Porec

164 km / 1600 hm